Miljöpolicy

Målet med GNOX miljöarbete är att värna om resurserna i vår omvärld och minska verksamhetens negativa inverkan på miljön genom att:
​​​​​​​
  • Efterleva miljölagar, förordningar och föreskrifter.

  • Hushålla med de resurser vi nyttjar och prioritera produkter och tjänster som minimerar miljöbelastningen.

  • Minimera avfall och källsortera.

  • Föreslå kunderna miljövänliga alternativ då möjlighet ges.

  • Ständigt förbättra produkter och arbetssätt, utveckla vår kunskap och kompetens.

  • Fokusera på att förebygga vår negativa miljöpåverkan.

  • Samarbeta med leverantörer som verkar för att minska sin miljöbelastning.

  • Verka för en säker och miljövänlig arbetsplats

  • Alltid göra vårt bästa och sträva efter att se möjligheter och lösningar.

Gnox Enterprise AB