Kvalitetspolicy

GNOX ska leverera mekaniska komponenter som uppfyller kundernas behov och önskemål på produkter och tjänster genom att:

 • Leverera produkterna i överensstämmelse medöverenskomna krav, med fokus på produktkvalitet och leveranssäkerhet.
  ​​​​​​​
 • Utföra arbetsuppgifter noggrant, upprätthålla ordning och reda och sträva att förebygga fel i alla led.

 • Kontinuerligt utveckla och förbättra arbetssätt, utveckla vårkunskap och kompetens.

 • Samarbeta med kunniga och pålitliga leverantörer.

 • Bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer ochövriga intressenter.

 • Uppfylla tillämpliga författningskrav.
  ​​​​​​​
 • Ta ansvar för egna arbetsuppgifter och hjälpa varandra.

 • Bemöta kunder och övriga intressenter med respekt och varatillmötesgående.

 • Alltid göra vårt bästa och sträva efter att se möjligheter och lösningar.

Gnox Enterprise AB